Reglement

Reglement competitie/ wedstrijden.
•Bij meer als 10 deelnemers/ koppels wordt er in vakken gevist. De vakindeling al geschieden naar het aantal deelnemende vissers/ koppels.
Bij een ongelijk aantal deelnemers/ koppels zal het A vak altijd de meeste deelnemers / koppels hebben.
•De competitie wordt gevist over 10 wedstrijden, waarbij de slechtste 2 kunnen worden afgeschreven.
•Het is mogelijk deel te nemen als gastvisser aan de wedstrijden van de competitie. U betaalt dan per wedstrijd inschrijfgeld. Opgeven kan uiterlijk tot de dag voor de wedstrijd bij het commissielid welke in het clubblad of op de website staat vermeld. De gastvisser die geen lid is van de sportvisser mag max. 2 wedstrijden mee vissen, wil hij meer wedstrijden mee vissen dan dient hij lid te worden. Uiteraard dient deze wel in het bezit te zijn van een geldige vispas.
•Door middel van loting wordt de visplek bepaalt, waarbij als eerste de kop- en staartstekken worden verloot.
•De plek die u loot mag met 2 meter naar links en naar rechts worden bevist Met de verplichting recht voor de plek te vissen.
•Bij koppelwedstrijden mag de onderlinge afstand wat ruimer worden gezien, echter wel zo dicht mogelijk naast elkaar
•De competitiewedstrijden bestrijken 4,5 uur vissen, zonder pauze.
•De gebruikte hengelsoorten zijn vrij, maar er mag slechts met een hengel tegelijk worden gevist. Ook mag er niet met een andere hengel gelijktijdig worden gevoerd. ( er mag dus maar 1 hengel boven het water zijn )
Er mogen wel meerdere hengels gelijktijdig klaargelegd worden. Er mogen er echter niet meer als 2 gelijktijdig voorzien zijn van een haak.
•Alle aas welke wettelijk is toegestaan mag gebruikt worden echter in het kader van milieu is het gebruik van plastic ( kunststof) verboden.
•Het gebruik van een katapult, gekleurde maden en verse de vase is niet toegestaan.
•Per competitiewedstrijd zullen er per vak 3 dagprijzen worden verdeeld. De prijzen zijn in de vorm van waardebonnen.
Deze prijzen worden direct na afloop van de wedstrijd aan de waterkant uitgereikt.
•Voor alle wedstrijden geldt: Alle vis telt, met uitzondering van paling, snoek en snoekbaars. Deze dienen gelijk te worden terug gezet.
•U dient de gevangen vis met respect te behandelen en zo spoedig mogelijk na vangst in het leefnet de deponeren.
•Per leefnet mag maximaal 25 kg gevangen vis worden bewaard. Bij meer vis graag 2 of meer leefnetten. (bij overschrijding van 25kg wordt het overschot niet meegeteld)
•Bij verhindering dient met zich af te melden. Wie zich niet afmeld krijgt het maximale aantal wedstrijdpunten en daarbij mag deze wedstrijd niet worden afgeschreven. Degene die zich hebben aangemeld als gastvisser, maar alsnog niet verschijnen dienen wel het inschrijfgeld te betalen.
•De wedstrijden worden gevist op gewicht, waarna de wedstrijdpunten worden verdeeld. De nrs 1 per vak krijgen 1 wedstrijdpunt, de nrs 2 2 enz.
•Een deelnemer zonder vis ontvangt het maximale aantal punten, afhankelijk van het aantal deelnemers in het beviste vak.
•Bij koppelwedstrijden of individuele wedstrijden wordt er ook gevist op gewicht, maar wint diegene/ het koppel met het meeste gewicht.
•Ook bij koppelwedstrijden of individuele wedstrijden geldt dat men zich bij verhindering moet afmelden, dit om te voorkomen dat er open plekken ontstaan in de wedstrijdbaan. Bij niet afmelden dient men toch het inschrijfgeld te voldoen, tenzij de afwezigheid is ontstaan door onvoorziene omstandigheden.
•Tijdens wedstrijden dient u geen geluidsoverlast te geven aan omwonenden en de visplek meer als schoon achter te laten.
•Bij onweer zal de wedstrijd ten alle tijden met een signaal van de wedstrijdleiding/ commissie worden onderbroken en dienen alle vissers zich in veiligheid te stellen. Duurt het onweer langer als een half uur dan beslist de wedstrijdleiding/ commissie het verdere verloop. Vist men ondanks het signaal toch door dan volgt diskwalificatie. Veiligheid voor alles.
•De commissie behoud zich, indien omstandigheden zich voor doen, het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het wedstrijdprogramma.
•In gevallen waarin het regelement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.