Disclaimer

  • "HSV de Sportvisser Noordwijk is niet verantwoordelijk voor pagina‚Äôs van externe organisaties waarnaar verwezen wordt." 
  • "HSV de Sportvisser Noordwijk geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld." 
  • "HSV de Sportvisser Noordwijk kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site."