Ledenadministratie

Leden van HSV De Sportvisser 

Alle zaken met betrekking tot de ledenadministratie, kunt u communiceren met
ledenadministratie@hsvdesportvisser.nl


Lid worden 

Aanmelding geschiedt doormiddel van het aanmeldingsformulier. 

LETOP: na het invullen van het aanmeldingsformulier, krijgt u binnen enkele minuten een reactie van ons via email, het kan zijn dat onze reactie in uw spambox terecht komt. Hou daarom u spambox in de gaten, mocht u geen email hebben ontvangen, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@hsvdesportvisser.nl

U kunt zich ook aanmelden bij: 
Discus
Kerkstraat 20 
2201 KM Noordwijk

AVG 

Met uw lidmaatschap gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van onze vereniging. Met uw lidmaatschap geeft u tevens toestemming van verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de activiteiten van onze vereniging. Een en ander in gevolge van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.
Voor meer informatie over onze voorwaarden verwijs ik u naar ons informatieblad op onze website. Zie informatiebladWijziging doorgeven

Wil iedereen een eventuele adreswijziging, nieuw e-mailadres, telefoonnummer of andere wijzigingen in het lidmaatschap van de HSV de Sportvisser zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie. Ieder lid is hier zelf verantwoordelijk voor.

Wijzigingen kunnen gemaild worden naar het volgende emailadres: ledenadministratie@hsvdesportvisser.nl

Of via de post naar postbus 348 , 2200 AH Noordwijk.Opzegging

Indien u geen lid meer wenst te zijn, dient u uw lidmaatschap voor 1 november van enig jaar op te zeggen, dit kunt u doen door het afmeldingsformulier in te vullen.
Indien u niet voor 1 november heeft opgezegd gaan wij er vanuit dat u lid wenst te blijven en bent u verplicht de contributie voor het volgend jaar te betalen. 


Afschaffing Zeevispas 2019 en verhoging afdracht sportvisserij Nederland 

Sportvisserij Nederland heeft besloten de afdracht lidmaatschap in 2019 met € 1,- te verhogen. HSV de sportvisser wil deze verhoging niet doorbelasten aan de leden van onze vereniging. Wij hebben besloten het deel van contributie voor onze vereniging daarom met € 1,- te verlagen, waardoor het totaal voor u niet hoger wordt.
Daarnaast heeft Sportvisserij Nederland in overleg met de aangesloten federaties besloten om de zeevispas per 1-1-2019 af te schaffen. Leden die in 2018 al een zeevispas hadden krijgen een normale vispas. Sportvisserij Nederland zal in 2019 het verschil in afdracht te compenseren. Ondanks dat wij als vereniging het hier niet mee eens zijn, zal de zeevispas zeer waarschijnlijk niet meer terugkomen. Aangezien er veel leden in 2018 zijn
met alleen een zeevispas, biedt HSV de sportvisser de mogelijkheid een lidmaatschap zonder vispas aan. Bij dit lidmaatschap dragen wij niets af aan Sportvisserij Nederland, maar kunt u ook niet deelnemen aan wedstrijden van die onder auspiciën vallen van Sportvisserij Midwest Nederland of Sportvisserij Nederland vallen. Wilt u daaraan meedoen moet u in bezit zijn van een vispas.


Kosten

De kosten voor het lidmaatschap voor het jaar 2022 Zijn als volgt:

Lidmaatschap met vispas:
•Voor 18 en ouder: € 52,00 per jaar
•Voor 14 tot 18 jaar: € 15,00 per jaar
•Voor 13 jaar en jonger: € 15,00 per jaar
•Bootlid (incl bijdrage tractor + NFB): € 100,00 per jaar

Lidmaatschap zonder vispas:
•Lid HSV de sportvisser: € 28,75 per jaar
•Bootlid (incl bijdrage tractor + NFB): € 76,75 per jaar

Extra binnenwatervispas
•Indien tevens lid bij andere vereniging: € 32,25 per jaar